Logoprinsipper

Logoen skal primært stå på hvit eller lyse bak- grunn for god lesbarhet. Ved mørke bakgrunner kan negativ logoversjon benyttes.
Kun originalversjon av logoen skal benyttes. Logoen må aldri prøves å gjenskapes på noen som helst måte.

Beskyttelsesområde

For å sikre lesbarheten til logoen skal ikke andre elementer plasseres innenfor definert beskyttelsesområde.

Logo

 

 

klikk på den over