Hopp til hovedinnhold

Blir kvalifisert BREEAM-rådgiver

Nyhetsbrev november 2017: –Andelen BREEAM-prosjekter øker, og kravet til kunnskap på dette området har gjort at vi ønsker opplæring i BREEAM-NOR for å være en rådgiver i design- og utviklingsprosesser av byggverk, forklarer teknisk sjef Jarle Anholt i Fritzøe Engros.

Anholt gjennomførte i oktober innføringskurs i regi av Norwegian Green Building Council, og allerede tidlig våren 2018 vil Fritzøe Engros AS være BREEAM-NOR AP (Associated Professional).

En kyndig rådgiver
AP-status betyr i praksis at Fritzøe Engros kunder og kunders kunder vil kunne få kvalifisert rådgivning om bærekraftig bygging gjennom hele byggeprosessen.
Teknisk sjef Jarle Anholt.–Dette er en meget god løsning for å kunne besvare og kunne gi korrekt tilbakemelding på spørsmål som vi får til daglig, forklarer Anholt.
Hans bakgrunn både som prosjekterende og som byggmester er allerede nyttig i rollen som teknisk sjef i Fritzøe Engros AS, og han tror rådgiverrollen vil bli stadig viktigere ettersom miljøfokuset brer om seg i bransjen:
–Fritzøe Engros har som målsetting å være en kyndig sparrepartner med våre kunder, og samtidig har vi som mål å drive frem bransjen ved å satse på sertifiserte produkter og kvalifisert rådgivning, enten når våre kunder står overfor tekniske utfordringer eller utfordringer omkring miljømerking av bygg eller konstruksjoner. Derfor er det et naturlig steg for oss å bli formelt godkjent som BREEAM-NOR AP, forklarer han videre.

Les mer om BREEAM-NOR her.

 

Hva er BREEAM? 
BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM utsteder sertifikat som viser hvor godt et bygg innfrir BREEAMs krav. Disse er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier - ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hva er BREEAM-NOR?
BREEAM-NOR er en norsk-tilpasset utgave av BREEAM, og er utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design og bygging. BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem rangeringer basert på hvor godt bygget regnes etter måleverktøyet.