Tre inn i fremtiden på Bygg Reis Deg

Med slagordet tre inn i fremtiden sier Fritzøe Engros at vi har ambisjoner om å forvalte produkter laget av en av naturens viktigste råvarer på en fremtidsrettet måte. For oss i Fritzøe Engros betyr fremtidsrettet at man retter fokus mot ansvarlighet.

—  Vi skal være en ansvarlig aktør i vår bransje, sier Tine O. Fauskanger, miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros.  Med tiden har vi opparbeidet oss et bredt produktsortiment og ikke minst en sterk posisjon i markedet. Vi var tidlig ute med å sertifisere oss innen de to største sertifiseringsordningene for ansvarlig forvaltning av skogressurser og handel med trebaserte produkter.

 

FSC®- og PEFC™-ordningene stiller krav til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold gjennom leverandørkjeden, og sertifiseringene er derfor en viktig del av Fritzøe Engros’ satsning på fremtidsrettede og bærekraftige produkter, sier hun.

 

Et naturlig leverandørvalg

Fritzøe Engros har satt seg som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder som har krav til ansvarlig innkjøp av materialer samt miljø- og bærekraftaspekter ved produkter.


-       Vi har lenge hatt en satsning på dokumentasjon, sertifiseringer og miljømerker på produktnivå. De siste årene har vi utvidet fokuset og inkludert vår egen virksomhets miljøpåvirkning i større grad. Dette har resultert i at vi også har valgt å sertifisere virksomhetens miljøledelsessystem, forteller Fauskanger.

Bevisste i alt vi gjør

-      Gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy å forholde oss til i det videre arbeidet med forbedring innenfor miljø og bærekraft. Miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar også til å øke bevisstheten internt. Denne bevisstheten har vi tatt med inn i årets messeplanlegging gjennom blant annet planer for gjenbruk av utstillings- og dekorelementer, digitale løsninger for fremvisning av produktinfo samt svanemerkede trykksaker, legger hun til.

 

Å legge til rette for kundene

-        Når det gjelder ansvarlighet og bærekraft i tiden fremover skal vi i Fritzøe Engros fortsette arbeidet på både produkt- og virksomhetsnivå. Det er hele tiden utvikling innenfor feltet, og vi jobber aktivt for å holde oss godt oppdatert. Vi ønsker å være en god sparringspartner for våre kunder, og til syvende og sist handler det om å legge til rette for at kundene våre skal kunne ta informerte miljøvalg samt å bistå dem i å navigere innenfor sertifiseringsordninger og krav de selv er forventet å innfri, avslutter Fauskanger.

FSC-C129170
PEFC/03-31-60