Trelast i et internasjonalt marked

Salget av trebaserte byggevarer er fremdeles på et historisk høyt nivå. Den sterke etterspørselen av byggevarer både nasjonalt og internasjonalt har bidratt til en mangel på råvarer, som har ført til store prisendringer det siste året.

— Endringene på verdensbasis de siste årene, og særlig under pandemien, har ført til at vårt tidligere flate og skandinaviske marked, nå i større grad blir påvirket av det som skjer i USA og resten av verden, sier Tom Enge Eliassen, Innkjøps- og logistikkdirektør i Fritzøe Engros. 
 

—USA for eksempel operer i et spotmarked, som betyr at varene selges til dagens pris og levert umiddelbart. Tradisjonelt er vi i Norge vant til mindre prisjusteringer i to ganger i året: på høsten og på våren. Med unntakstilstanden denne pandemien har medført, operer vi nå i et volatilt marked, sier han. 

 

I USA har de ingen velferdssystem slik vi har her i Norge. Under koronakrisen ble derfor hver amerikansk statsborger kompensert med korona-støtte direkte inn på konto. Med ekstra midler og mye tid tilbragt hjemme, har krisen også i USA gitt oppsving for interiør og oppussing. Dette skapte et enormt «sug» i markedet. 

- Flere europeiske produsenter av trelast og plateprodukter har i denne perioden sendt store volum til USA, sier Tom Enge. Under en periode med ekstremt høy etterspørsel, skapte i tillegg manglende trelast i USA og barkebille angrep i Canada problemer for tømmerindustrien. Tilgangen på tre har vært redusert og man klarte ikke å matche den enorme etterspørselen fra markedet, sier Tom Enge.

Prissjokket

Det at det sendes positive signaler ut i markedet gjør at enkelte aktører vil jage profitten. Flere produsenter kastet seg derfor på trenden for å se hva markedet var villige til å betale for produktet. Ved å presse prisene opp på denne måten, ble det skapt en spiraleffekt og prisene på enkelte produkter har firedoblet seg. 

 
- Her har leverandørene og produsentene hatt et altfor kortsiktig syn og bransjen er ikke tjent med en slik prisstrategi. Nedturen kommer fort og brått, sier Tom Enge.

Tidligere har man vært vant til en klar balanse mellom kvalitet og egenskaper ved et produkt og prisen deretter. Det siste halvåret har man opplevd en klar ubalanse når det kommer til kvalitet og pris.

- Vi ser for eksempel at Finsk kryssfiner, med best kvalitet og overlegenhet når det gjelder sertifisering og dokumentasjon, faktisk er rimeligere enn for eksempel OSB, som har noe færre egenskaper og dokumentasjon, sier Tom Enge. Plutselig er en «Skoda» dyrere enn en «Audi». En slik ubalanse har vi ikke opplevd før. 
Vi ser også en klar forskjell i pris på ulike markeder og forskjellige produkter. Furu, som er en råvare til blant annet Termowood, hobbyplater og furugulv har økt kraftig, råstoff har også gått mye opp, mens for eksempel Gran har holdt seg relativt stabil i denne perioden, sier han. 

Vil prisene gå tilbake til «normalen» ?

- Vi kommer nok ikke tilbake til samme prisnivå som før Korona inntraff, sier Tom Enge. Det skyldes flere ting, som blant annet en økning i pris på innsatsfaktorene for produsentene. Det gjelder særlig lim, råvarer, energi og transport, hvor fraktprisene fra Kina er firedoblet. Tidligere utgjorde fraktprisene 10-15% av totalprisen. Nå utgjør frakten hele 50% av totalkostnaden. Kina lever av å være et leverandørmarked og serve resten av verden. Det kan de ikke nå med dagens fraktpriser. Vi blir derfor nødt til å se oss etter leverandørmarkeder som er konkurransedyktige i tiden fremover, legger han til.

Hva gjør Fritzøe Engros for å holde prisene stabile?

- Vi sørger for å være posisjonert i flere leverandørmarkeder. Rent miljømessig jobber vi med å knytte til oss leverandører og produsenter som er nærmere markedet vårt, sier Tom Enge. Samtidig ser vi at behovet for byggevarer kommer til å øke i tiden fremover, særlig med tanke på ekstremvær og behovet for gjenoppbygging etter skogbranner og flommer slik vi har sett eksempler på den siste tiden. Alt dette er med på å skape etterspørsel. Det investeres stadig i nye bygg og tre er et populært materiale å bygge med. For vår del blir det derfor viktig å sørge for akseptable priser og nok varer på lager. På innkjøpssiden har vi vært i en relativt heldig situasjon, gjennom et langsiktig partnerskap med leverandørene våre og har derfor klart å holde prisene på et mest mulig riktig nivå. Det skal vi også i tiden fremover, avslutter han.