Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Fritzøe Engros AS er blant rundt 9000 virksomheter i Norge som er omfattet av denne loven. Vi har i mange år gjennomført aktsomhetsvurderinger for å sikre at vi følger pålagte myndighetskrav til vår bransje og de krav vi har forpliktet oss til gjennom å ha sertifiserte sporbarhetssystemer. I forbindelse med innføringen av Åpenhetsloven har vi jobbet med å utvide og videreutvikle våre rutiner og prosesser med tanke på den nye lovens formål og plikter. 

Fritzøe Engros forhold til menneskerettigheter og arbeidsmiljø er nedfelt i våre etiske retningslinjer

Selskapets styre har vedtatt å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Vi har etablert overordnede retningslinjer som omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene i åpenhetsloven.

For mer informasjon: Les vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.

Har du spørsmål?