Trefiber

Trefiberplater er satt sammen av tynningsvirke fra barskog biprodukter fra lauvtre og sagflis. Råstoffet hugges til flis og eventuell forurensning fjernes. Trefiberplater er en fellesbenevnelse for en rekke ulike plater brukt til møbler, innredning, laminatgulv, isolasjon m.m.

Materiale

Bruksområde

Tykkelse mm

Bredde mm

Lengde mm

Dokumenter