Hopp til hovedinnhold

Salgs- og leveringsbetingelser

BETALINGSBETINGELSER

Standard er 30 dager fra fakturadato, hvis annet ikke er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes det renter iht forsinkelsesrenteloven.

LEVERINGSBETINGELSER

Våre betingelser er opplastet vårt lager (Larvik/Åndalsnes/Drammen) hvis annet ikke er avtalt. Fraktkostnader vil da komme i tillegg. Leveringstid vil følge vår leveringsplan hvis annet ikke er avtalt.

REKLAMASJONSHÅNDTERING

Mottaker har ansvaret for å kontrollere at forsendelse ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene.

TRANSPORTSKADE

Dersom varen er skadet ved mottak, må dette alltid anmerkes på fraktbrevet før det signeres for mottak. Uten slik anmerkning kan det i ettertid ikke reklameres på transportskade. Ved håndtering av transportskade må det all- tid oppgis ordrenummer og sendes en kopi av fraktbrev anmerket for transportskade.

PRODUKTFEIL

Mottaker har ved varemottak plikt til å kontrollere at va- rene er i orden og i henhold til bestilling. Fritzøe Engros AS påtar seg ansvar for dokumenterte produktfeil begrenset til varens verdi. Dersom det i ettertid oppstår eller oppdages kvalitetsfeil eller defekter, skal det reklameres omgående. Reklamasjonen skal skje skriftlig, og i den grad varene er i arbeid eller under montering skal disse legges til side i påvente av en avklaring. Reklamasjoner som skyldes monteringsfeil, manglende mottakskontroll, uforsvarlig håndtering/lagring etter mottak godtas ikke. Produkter med åpenbare feil/mangler som allikevel benyttes gir ikke grunnlag for reklamasjon.

FORSINKELSER

Fritzøe Engros AS har intet ansvar for kostnader som følger av forsinket levering med mindre et bestemt leveringstidspunkt er garantert. Forsinkelser som skyldes forhold utenfor vårt herredømme (force majeure) hos oss eller våre leverandører, gir allikevel ikke grunnlag for erstatning.

RETUR AV VARER

Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter nærmere avtale.

SPESIALPRODUKTER

Ved bestilling av spesialprodukter (ikke lagerførte produk- ter), aksepteres ikke avbestilling etter at vår ordrebekref- telse er godkjent av bestiller. Spesialvarer tas ikke i retur.

Se også Norsk Standard NS 8409.

KATALOG OG NETTKATALOG

Fritzøe Engros AS tar forbehold om feil pris eller feil i produktbeskrivelsene. Produkter som mangler antall, pris eller vekt prises på forespørsel.

ALLMENT TILGJENGELIG

Salgs- og leveringsbetingelsene anses tilgjengeliggjort og kjent for våre kunder ved at de ligger åpent på våre hjemmesider og ved at de gjengis i produktkatalogen.