Med fokus på
ansvarlighet

Tre inn i fremtiden - vi tar neste steg

Fritzøe Engros har som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder i trebearbeidende industri og byggevarehandel som setter høye krav til miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter og samarbeidspartnere - også i fremtiden. For å jobbe mot dette målet må virksomheten være i bevegelse og stadig ta nye steg.

Våre fokusområder i dette arbeidet er:

Kundereisen


Vi skal gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode miljø- og bærekraftvalg

Menneskene


Vi skal skape arbeidsplasser av god kvalitet og være en pådriver for det samme i våre leverandørkjeder

Driften


Vi skal videreutvikle vår drift med bærekraft i fokus

De siste årene har vi jobbet med å få miljø- og bærekraftsarbeidet til å bli mer helhetlig og en mer integrert del av våre prosesser. Vi har fortsatt en vei å gå, men vi jobber med dette hver dag. Dette legger et nødvendig grunnlag for de neste stegene vi ønsker å ta.

Vi har valgt å systematisere vår innsats ved å bygge opp systemer og rutiner etter anerkjente standarder. Ved å velge systemer hvor tredjepartssertifisering ligger til grunn sørger vi for at innsatsen jevnlig evalueres og kontrolleres av eksterne revisorer og sertifisører.

Sertifisert sporbarhetssystem

Fritzøe Engros har vært sporbarhetssertifisert i henhold til PEFC siden 2014 og FSC® siden 2016.

Sporbarhet (Chain of Custody, CoC) er prosessen med å håndtere informasjon om opprinnelsen til skogbaserte produkter som gjør det mulig for bedrifter å dokumentere innholdet av sertifisert råstoff i sine produkter. 

Sertifisert miljøledelsessystem

Fritzøe Engros er Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp. 

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen kan forbedres hos Fritzøe Engros, eller hvordan vi kan gjøre det enklere for våre kunder å ta gode miljø- og bærekraftsvalg?

Etiske retningslinjer/Supplier Code of Conduct

Fritzøe Engros AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Åpenhetsloven

Fritzøe Engros AS er blant rundt 9000 virksomheter som er omfattet av denne nye norske loven. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Fritzøe Engros er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på www.byggalliansen.no.

Vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt. Du kan lese mer om Grønt Punkt Norge på www.grontpunkt.no.

Fritzøe Engros er medlem av FSC Danmark. Medlemskapet er et tilleggsengasjement utover sertifisering, og viser at vi støtter bærekraftig skogbruk til fordel for skog, dyr og mennesker verden over. Du kan lese mer om FSC Danmark på https://dk.fsc.org/dk-da.