Fritzøe Engros har blitt miljøfyrtårn

Fritzøe Engros AS har gjennom en årrekke jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter, og fører i dag flere hundre sertifiserte og miljømerkede varelinjer.

Miljøfyrtårn-sertifikatet attesterer at den sertifiserte virksomheten viser samfunnsansvar og jobber systematisk med miljø, og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder, og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp.

—Kontoret i Larvik ble sertifisert i november 2020, og i januar ble Åndalsnes godkjent. Vi er stolte over at Fritzøe Engros’ miljøstandarder innfrir Miljøfyrtårn sine strenge kriterier, sier miljøkoordinator Tine O. Fauskanger, som har ledet prosessen.

- Ingen enkel jobb som ligger bak

Larvik-ordfører Erik Bringedal (H) berømmer Fritzøe Engros AS for å ha innfridd Miljøfyrtårnordningens strenge krav.

—Det er ikke bare for Fritzøe Engros å huke av en boks og si “vi har gjort det”. Dette er et verktøy som viser at Fritzøe Engros både kan og ønsker å jobbe helhetlig og systematisk for å bidra til en grønn fremtid, og det hjelper oss alle i retning av å nå de ambisiøse kravene i Parisavtalen. Det er ingen liten jobb som ligger bak at Fritzøe Engros nå er en del av ordningen, så det er bare å gratulere, sier Bringedal.

—Larvik Kommune var i sin tid med på å opprette Miljøfyrtårnordningen, og derfor medfører det litt ekstra stolthet og prestisje når en larviksbedrift innfrir de strenge kravene, legger han til.

Larvik-ordfører Erik Bringedal. Foto: Larvik kommune

– Utvikler oss hele tiden

Fritzøe Engros AS har satt seg som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder innen trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftaspektet ved sine produkter.

—Fritzøe Engros skal tre inn i fremtiden med bevissthet rundt vår virksomhets miljøpåvirkning, og kontinuerlig jobbe for å redusere negative effekter av denne. Gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å kartlegge og jobbe med forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, forklarer miljøkoordinator Tine O. Fauskanger.

Miljøkoordinator Tine O. Fauskanger. Foto: Fritzøe Engros AS

Fakta:
Fritzøe Engros AS har gjennom mange år sett viktigheten av å fokusere på etisk handel, sporbarhet i varekjedene og dokumentasjon av dette. Fritzøe Engros ble FSC®-sertifisert i 2016, og PEFC™-sertifisert allerede i 2014.

Ta kontakt ved spørsmål:

Tine O. Fauskanger, miljøkoordinator i Fritzøe Engros AS
952 07 375 / tof@fritzoeengros.no

Fritzøe Engros’ lisenskoder:
FSC-C129170
PEFC/03-31-60