Gran III/III

Konstruksjonskryssfinertilvirket av gran som viser til dokumenterte styrke- og stivhetsegenskaper, og brukes til bærende konstruksjoner.

Produktnavn

Bruksområde

Tykkelse mm

Bredde mm

Lengde mm

Kant

Sertifisering og miljømerking

Dokumenter