Pressemelding: Miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros er ny leder for Byggevarehandelens Miljøforum i Virke

​Tine O. Fauskanger, miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros, har blitt valgt som leder for Virke Byggevarehandels Miljøforum. Forumet ble etablert i 2018 for å bidra til å løfte medlemmenes kompetansenivå og skape nettverk og en arena for gode diskusjoner rundt klima- og miljøspørsmål relevant for byggevarehandelen som bransje.

– Jeg er veldig glad for å ha blitt valgt som leder av Virke Byggevarehandels Miljøforum. Det er mange kloke hoder med mye god kunnskap og erfaring som samles på disse møtene, og det er spennende temaer det jobbes med, forteller Tine O. Fauskanger.

Gjennom en årrekke har Fritzøe Engros jobbet målrettet med miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter. Virksomheten har satt seg mål om å være det naturlige leverandørvalget for kunder innen trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter og samarbeidspartnere.  

– Det er viktig for Fritzøe Engros å være til stede og være en positiv bidragsyter i arbeidet med miljø og bærekraftsspørsmål. Når Tine nå er valgt som leder av Virke sitt miljøforum, ser jeg på det som en positiv bekreftelse på at det arbeidet Tine og Fritzøe Engros har gjort over lengre tid har vært bra. Fritzøe Engros som en av de store leverandørene til byggevarehandelen har som mål å ligge i front innenfor dette arbeidet, sier Espen Randsted, administrerende direktør i Fritzøe Engros.

Fritzøe Engros har vært en aktiv deltager i miljøforumet siden oppstarten. For byggevareleverandøren er forumet en viktig møteplass for blant annet bransjerelevant input og oppdatering på krav og aktiviteter knyttet til miljø og bærekraft.

– Virke er både en pådriver og en rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring, og de er også et talerør for medlemmene overfor myndighetene. Jeg syns det er veldig spennende å få være tettere på og delta mer aktivt inn mot dette arbeidet gjennom denne rollen, avslutter Fauskanger.