Fritzøe Engros AS sprer kunnskap om bærekraft og ansvarlighet

Hvordan kan næringsliv, sivilsamfunn og regjeringen jobbe sammen for avskogingsfrie verdikjeder? Vårt forbruk må ikke medføre at regnskog kuttes, og tiltak som hindrer avskoging må på plass.

Gjennom flere år har Fritzøe Engros AS utviklet systemer for sporbarhet i varekjeden, tatt inn flere hundre sertifiserte produkter og ikke minst økt kunnskapen om miljø og bærekraft blant de ansatte. Nå spres kunnskapen effektivt til byggevarehus, prosjekterende, utførende og til trebearbeidende industri i mange kanaler.

Disse emnene dannet grunnlaget for konferanse og debatt hos NHO Mat og Drikke i samarbeid med European Palm Oil Alliance (EPOA) og European Sustainable Palm Oil (ESPO) i oktober 2018. Teknisk sjef Jarle Anholt i Fritzøe Engros AS var en av foredragsholderne, sammen med flere fremstående norske og utenlandske politikere, palmeoljeprodusenter og næringsliv.

Kuttet alt tropisk relatert

NHO Mat og Drikke mener at næringsliv, sivilsamfunn og politikere må være tydelige på at vårt forbruk ikke skal medføre at regnskog kuttes, og at tiltak mot avskoging må på plass. Blant formålene med konferansen var å drøfte hvordan flere aktører på tvers av bransje kan forene krefter og intensivere arbeidet mot avskoging, få vite hvordan norske politikere forholder seg til emnet, og hva det norske næringslivet faktisk gjør. Gjennom flere år har Fritzøe Engros AS gjort seg bemerket for sitt arbeid med dokumentasjon og sporbarhet. Fritzøe Engros representerte derfor treindustrien i Norge og redegjorde for hvordan Fritzøe Engros og industrien møter emnet daglig, og hvor langt man har kommet, både i varekjeden fra skog eller plantasje og hele veien frem til norske sluttkunder. 

—Fritzøe Engros stanset all handel med varer fra områder med tropiske regnskoger i 2011. Selv om flere av plantasjene i og rundt disse områdene er sertifiserte, er de kulturelle forskjellene store, og de lokale forholdene rundt enkelte plantasjer uoversiktlige for oss å få innblikk i. Vi valgte derfor å operere etter føre-var-prinsippet, forklarer Anholt. 

Sammen med Statsbygg har Anholt laget en veileder som viser hvordan bransjen skal følge opp krav om bærekraftig bruk av trevirke til byggeprosjekter. 

 

Teknisk sjef Jarle Anholt og Fritzøe Engros ASjobber bredt med å heve byggebransjens kunnskap om bærekraft og ansvarlighet i varekjedene.

Ba om å bli kontrollert av Miljødirektoratet

Gjennom flere år har Fritzøe Engros systematisk bygge opp systemene som sikrer sporbarhet i varekjedene. Etter å ha finpusset rutinene inviterte Anholt selv Miljødirektoratet på tilsyn, første gang i 2017.

—Tilsyn er vanligvis noe man frykter, men for oss gav det oss bekreftelse på at systemet vi har etablert fungerer som det skal. Vi fikk noen innspill, og både Miljødirektoratet og vi høstet lærdom av revisjonen. Bærekraft og miljø er viktige emner, og det er viktig at alle seriøse aktører klarer å sparre sammen, sier Anholt.

Men arbeidet har ikke stoppet der.

I det daglige jobber teknisk avdeling og markedsavdelingen i Fritzøe Engros med å spre korrekt, relevant og nyttig informasjon om bærekraft, miljø og dokumentasjon. Og det jobbes bredt:

—Vi jobber kontinuerlig med å heve kunnskapen internt, eksternt, gjennom nyhetsbrev, lik produktinformasjon ut i byggevarehandelen, egne brosjyrer og i sosiale medier, sier Anholt. Han har lagt ned mye arbeid i å styrke kunnskapen internt i Fritzøe Engros, og mener nå at kunnskapsnivået er på et høyt nivå:

—Våre selgere må vite hvilke krav som stilles til produkter som skal brukes i BREEAM-prosjekter.  Dette er kunnskap de færreste av kundene våre besitter, men samtidig ser vi at stadig flere byggherrer krever BREEAM. Dette er et område som ikke kan få nok oppmerksomhet. Det er meget viktig å følge med nå, for dette vil utgjøre fremtiden, sier Anholt.

Gode alternativer til tropisk tre

Kutt i importen fra disse områdene førte til en kortvarig nedgang i salget for Fritzøe Engros. 

—Vi tapte noe der og da, men ved å samtidig jobbe med systematisk har det lyktes oss å finne bærekraftige alternativer; eksempelvis modifisert råstoff av tre med tilsvarende egenskaper som tropiske treslag, forklarer Anholt. 

Flere av de tropiske treslagene har egenskaper som kunder etterspør både med henblikk på estetikk, råtemotstand og formstabilitet, og det var disse egenskapene Fritzøe Engros så etter da de begynte arbeidet. 

—Accoya er et godt eksempel. Accoya-trevirket har 50 års råtegaranti over bakken, eller 25 år nedsenket i ferskvann eller jord, og hamler dermed opp med tropiske treslag, samtidig som at Accoya kommer fra bærekraftige, sertifiserte plantasjer  på New Zealand og innehar en lang rekke miljømerkinger. Accoya blir fremstilt ved en vineddikbehandling av furu. Prosessen kalles acetylering, en prosess som forskere kom frem til alt på begynnelsen av 1900-tallet. Fritzøe Engros har ført Accoya i flere år, og ser at etterspørselen øker fra år til år, sier Anholt.

Han holder regelmessig foredrag både for studenter og kunder.

—Jeg hadde nylig en gruppe arkitekter her. Selv om mange av dem kjente til BREEAM, var de ikke trygge på hvordan man skal dokumentere produkter i henhold til kravet i BREEAM-manualen. Derfor er det flott at Grønn Byggallianse har satt i gang et materialforum hvor et av målene er å se på hvordan man skal tydeliggjøre dokumentasjonskravene til produktdokumentasjon i BREEAM-prosjekter. Det fins veiledere på hjemmesiden til Grønn byggalianse som man kan støtte seg til, sier Anholt.

Lynkurs og foredrag

Han holder regelmessig foredrag både for studenter og kunder.

—Jeg hadde nylig en gruppe arkitekter her. Selv om mange av dem kjente til BREEAM, var de ikke trygge på hvordan man skal dokumentere produkter i henhold til kravet i BREEAM-manualen. Derfor er det flott at Grønn Byggallianse har satt i gang et materialforum hvor et av målene er å se på hvordan man skal tydeliggjøre dokumentasjonskravene til produktdokumentasjon i BREEAM-prosjekter. Det fins veiledere på hjemmesiden til Grønn byggalianse som man kan støtte seg til, sier Anholt.

"Fritzøe Engros stanset all handel med varer fra områder med tropiske regnskoger. Vi valgte å operere etter føre-var-prinsippet."