Styrker fokuset på bærekraftige materialer

Tine O. Fauskanger startet i nyopprettet stilling som miljøkoordinator hos byggevareleverandøren Fritzøe Engros AS i mars 2020.

Fritzøe Engros AS har gjennom flere år satset planmessig på sporbare varekjeder, sertifiserte produkter, og på å øke og spre kunnskap om miljø- og bærekraftaspektene ved sine produkter. Satsingen har båret frukter i form av over 700 sertifiserte varelinjer, nye kunder og et styrket renommé for Fritzøe Engros.

Nytilsatt miljøkoordinator Tine O. Fauskanger (34) i Fritzøe Engros AS har mastergrad i naturmiljø- og analytisk kjemi. —Ved å velge sertifiserte produkter utviser du ansvarlighet, sier Fauskanger. 

En naturlig utvikling

Teknisk avdeling i Fritzøe Engros har fulgt godt med på det økende fokuset på bærekraft og grønn omstilling i markedet. For å kunne fortsette å være i forkant av behovene dette medfører satser bedriften på å øke kompetanse og kapasitet internt.

—Vi vet med sikkerhet at fremtiden vil kreve et betydelig fokus på miljø og bærekraftige materialvalg, og det var en naturlig utvikling for oss å ansette en dedikert miljøkoordinator til å gå grundigere inn i dette arbeidet, sier teknisk sjef Jarle Anholt i Fritzøe Engros AS.

 

Jarle Anholt, teknisk sjef i Fritzøe Engros AS

—Det trengs tiltak

Tine O. Fauskanger (34) fikk jobben. Hun har mastergrad i naturmiljø- og analytisk kjemi, og bakgrunn som overingeniør ved OsloMet. Dette gav full klaff i jobbintervjuet. 

—En forståelse av naturens kretsløp fra et kjemisk perspektiv er relevant innen de aller fleste næringer da det er en forutsetning for å kunne utnytte og forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. For et firma som har behov for videreutvikling av prosedyrer og rutiner som sikrer sporbarhet, grundig dokumentasjon og som ønsker å være frempå i utviklingen som skjer innen miljø, bærekraft og ansvarlighet i sin bransje, ble den bakgrunnen og kunnskapen jeg kommer inn med vurdert som både relevant og spennende.

Hun er opptatt av miljø, og mener at det er nødvendig med en systematisk tilnærming samt at ledende aktører går foran i å utvise ansvarlighet. 

— Konkrete tiltak mot negativ menneskelig miljøpåvirkning og ressursbruk har hengt etter kunnskapen om ugunstige effekter. Holdnings- og systemendringer tar tid, men det finnes kunnskap, redskaper og metoder som kan og bør tas i bruk for å bidra til en reduksjon av de negative effektene.

Tine O. Fauskanger, miljøkoordinator i Fritzøe Engros AS.

—Derfor søkte jeg stillingen

Fauskanger mener at ansvarlighet og omtanke for miljøet er et felles ansvar, og dermed noe som krever bevissthet i alle ledd.

—Men begreper som miljøvennlig og bærekraftig er ekstremt omfattende og sammensatte. Det er ikke bare én faktor som skal vurderes og sjekkes av, og det å ha oversikt over hva som er miljøvennlig eller bærekraftig er en utfordring. Hvordan dette kan kommuniseres på en god måte er en annen. Miljømerking, sertifiseringer og miljødeklarasjoner er blant verktøyene vi har til rådighet, og slike systemer kan være gode bidrag i vurderingen om hvorvidt et produkt er et mer ansvarlig valg enn andre aktuelle produkter. Det at Fritzøe Engros er fremoverlent i forhold til sertifiseringer og dokumentasjon, var utløsende for at jeg søkte stillingen, poengterer hun.

 

En selvforsterkende prosess

Fauskanger mener videre at lovpålagte dokumentasjonskrav, økt miljøfokus i etterspørsel etter produkter óg proaktive bransjeledere som for eksempel Fritzøe Engros, samlet er viktig for å øke tilgangen på bærekraftige materialer i markedet; kombinasjonen kan gi en selvforsterkende prosess. 

—Ved at myndigheter eller fremoverlente kunder krever grundig dokumentasjon og sertifiserte materialer, så påvirkes hele varekjeden. Virksomhet og produksjon som ikke ivaretar slike perspektiver eller evner å omstille seg i tråd med dette, vil potensielt være utsatt. Det er en økende bevissthet der ute, og det at utviklingen nå mer og mer preges av at mange aktører i ulike roller trekker i samme retning – det er en spennende utvikling å være en del av og kunne bidra til, utdyper hun.