Svart og grønt

Oljeeventyret har satt Norge i en helt spesiell posisjon, og med finansielle muskler som overgår hva man kan forvente av et land på Norges størrelse.

Disse musklene gir oss muligheter til å komme oss gjennom kriser, som den som i dag herjer alle verdens hjørner. For å beskytte utsatte grupper i samfunnet har vi mulighet til å ta tøffe økonomiske beslutninger. Selv om den økonomiske kostnaden er høy, vil vi som samfunn også komme igjennom dette.

Men det skimtes noe grønt i alt det svarte

De siste 50 år har oljen medvirket sterkt til et høyt bruttonasjonalprodukt og den velstanden vi i dag tar nærmest for gitt. Oljen har også gitt muligheter til å drive innovasjon og utvikling blant annet gjennom utdanning og forskning. Det grønne skiftet har i et stadig høyere tempo også bredt om seg i det norske samfunnet. Det er en økende grad av fokus både nasjonalt og internasjonalt på å utvikle og ikke minst ta i bruk miljøvennlige alternativer. Det er viktig at utviklingen fremover er langsiktig, forutsigbar og ansvarlig, der det lar seg gjøre å tenke miljø på en økonomisk forsvarlig måte.
 

-Det jeg vet, og det jeg kan påvirke, er hva Fritzøe Engros skal gjøre videre

Fritzøe Engros penset seg inn på det bærekraftige, miljøvennlige og ansvarlige sporet for en del år siden. Vi har investert penger, tid og krefter på å bli en god leverandør og samarbeidspartner for bransjen av miljøvennlige, sertifiserte trebaserte produkter.

Sammen med størsteparten av norsk byggevarehandel og norsk trebearbeidende industri er Fritzøe Engros i dag en svært viktig del av det grønne skiftet i Norge. Vi vil fortsette å ha fokus på å utvikle og tilby den norske byggevarebransjen gode miljøvennlige produkter også i fremtiden. Vårt mål er hele tiden å kunne tilfredsstille de krav og ønsker våre kunder har når det gjelder sertifiserte varer.

I skrivende stund er verden inne i en ekstremt krevende situasjon, men jeg er sikker på at vi vil komme oss igjennom dette og at miljøfokuset vil bli enda større når etterdønningene av COVID-19 har lagt seg.
 

Fakta:
Fritzøe Engros AS er Norges største leverandør av trebaserte plateprodukter, heltregulv, terrasse og kvalitetstrelast til byggevarehandelen og til trebearbeidende industri. Fritzøe Engros har lager i Larvik, Drammen og Åndalsnes. Dette gir rask levering over hele landet.