Swix valgte brannhemmende plater
fra Fritzøe Engros AS

Swix-bygget i Blåswixvegen har blitt utstyrt med brannhemmende plater fra Fritzøe Engros. Det store industribygget består av kontorer, en fabrikk for skismøring, lager og en opplevelsesbutikk med smørebu, museum og kafé. Etter at det oppsto en brann i bygget i fjor sommer, ble det iverksatt en rekke nye brannforebyggende tiltak. Blant annet blir det nå bygget et eget rom for trucklading, og det ble besluttet å bruke Fire Resist-plater fra Fritzøe Engros.

Ifølge driftssjefen i Swix, Torbjørn Haugen, var valget av Fire Resist basert på flere faktorer, deriblant platenes evne til å minimere røykutvikling. Dette var et viktig kriterium for å redusere skadeomfanget ved en eventuell brann.

Etter at det oppsto brann i bygget i fjor sommer, ble det satt enda større fokus på brannvern, selv om det også har hatt høy prioritet tidligere, presiserer Torbjørn. Når du får det rett på kroppen så blir det ganske heftig. I den forbindelse startet vi prosjektering av eget rom for trucklading, noe som har vært snakket om tidligere også, men dette ga oss ett spark bak. Vi så hva røyk kunne medføre og i samarbeid med Heggenes Bygg og Vedlikehald, valgte vi Fire Resist i det nye laderommet vi nå holder på å bygge, sier han.
 

- Byggmester imponert over egenskapene til Fire Resist

Fire Resist er konstruksjonsfiner med brannhemmende overflate, tilvirket av gran. 
Byggmester Tage Heggenes, som var ansvarlig for monteringen av platene, ble imponert over platenes gode egenskaper. 
 


Platene veier mye mindre enn jeg trodde. Det gjør monteringen mye enklere. I tillegg til de gode brannegenskapene, har platene en uttrekksverdi på 42 kg ved bruk av en 5mm skrue. Det gjør at man slipper å prosjektere og måle ut for uttrekk. Her sparer vi mye tid og ikke minst kostnader, sier Tage. I tillegg er platene perfekte som underlag for montering av gips, som er lag nummer to i konstruksjonen, legger han til.
 

Bildetekst: Tage testet Fire Resist selv ved å utsette en bit av platen for en gassbrenner ved en temperatur på 1000 grader. Resultatet var imponerende, da det nesten ikke oppstod noe røyk fra platen.


Oppfyller brannsikkerhetskrav

Fire Resist er brukt som underlag på vegger og tak i det nye bygget. Platene ble montert med skruer og monteringslim i skjøtene på vegger og tak, før de ble kledd med gipsplater. Konstruksjonen tilfredsstiller kravet om El 60 ved at en potensiell brann i rommet, ikke vil kunne overføres til baksiden ved varmegjennomgang og det vil minimere røykspredning innover i bygget. Fire Resist har brannklasse B-s1,d0 og C-s1,d0 (EN 13501-1).

Platene er levert av Gausdal Landhandleri.