Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Fritzøe Engros AS har sertifiserte miljøledelsessystemer ved begge våre lokasjoner. Vi er stolte av at miljøstandard og rutiner for hele Fritzøe Engros AS er funnet å være i overensstemmelse med Miljøfyrtårn sine kriterier.

Fritzøe Engros skal være det naturlige leverandørvalget for kunder i trebearbeidende industri og byggevarehandel som stiller høye krav til miljø- og bærekraftaspekter ved produkter. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle oss på relevant kunnskap, dokumentasjon samt sertifisert og miljømerket produktutvalg. Vi skal være en tydelig aktør på disse områdene overfor våre kunder, leverandører og andre relevante organer.

Fritzøe Engros skal tre inn i fremtiden med bevissthet rundt vår virksomhets miljøpåvirkning, og kontinuerlig bestrebe å redusere negative effekter av denne. Gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å kartlegge og jobbe med forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudsrunder, og anerkjent av myndighetene i Norge og EU ved offentlige innkjøp. 

Ta kontakt med miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros for tilgang til våre klima- og miljørapporter.