Vi er PEFC-sertifisert

Fritzøe Engros har vært sporbarhetssertifisert i henhold til PEFC siden 2014, og vi arbeider kontinuerlig for å øke antall sertifiserte produkter i vårt utvalg.

Sporbarhetssertifiseringen er en viktig del av vårt bærekraftarbeid og vår innsats for å tilby våre kunder fremtidsrettede produkter.

PEFC (the Program for the Endorsement of Forest Certification) er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å fremme bærekraftig skogdrift gjennom skogsertifisering og merking av skogbaserte produkter.

Sporbarhetssertifiseringen bidrar til at de som kjøper produkter laget av PEFC-sertifisert tømmer skal kunne være trygge på at råstoffet kommer fra en bærekraftig forvaltet skog i henhold til PEFCs kriterier. Svanemerket anerkjenner PEFC-sertifisert skogbruk og PEFC-sertifiserte treråvarer.

PEFC/03-31-60