—Nå tar vi løftet!

Vi har hentet inn kompetanse utenfra, og sammen med de som allerede jobber her, så er jeg jeg helt sikker på at Fritzøe Engros skal ta steg inn i fremtiden. Espen Randsted, administrerende direktør i Fritzøe Engros.

Store ressurser

Fritzøe Engros bruker nå store ressurser på å stå rustet i utviklingen som kommer. Konkrete tall vil han ikke komme med, annet at det er snakk om betydelige investeringer i personell, systemer og tid. 

—For å fortsatt være en ledende aktør i markedet er jeg sikker på at vi nå må ta et steg videre. Andre bransjer ligger foran byggevaresektoren, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi må se muligheter for digitalisering og teknologisk utvikling i alle ledd. Digital utvikling skal ikke være et hinder, men løse utfordringer og lette hverdagen både for oss og våre kunder, forklarer Randsted. Det skal dog aldri gå på bekostning av hvordan vi håndterer våre kunder og samarbeidspartnere. 

Utvikling også utenfor landegrensene

Fritzøe Engros har de siste årene økt antall ansatte med ca 30%, selv om noe er naturlig og også inkluderer et oppkjøp, har mange kommet til på grunn av den digitale satsningen. Blant annet har masterdata/NOBB, marketingsjef akkurat startet arbeidet, CDO og Digital Content Managerstarter snart i sine jobber. Flere systemer i selskapet blir også utviklet for å øke produktivitet og tilrettelegging for flere innovasjonsprosjekter. Som et ledd i prosjektet tas hele Fritzøe Nordic med i utviklingen for å sikre stordriftsfordeler og optimalisering.

Ansvar for den digitale strategien

Magnus Bakken er en av de nye som har kommet inn, han starter 1. juni som CDO (Chief Digital Officer). Som CDO skal Bakken ha et ansvar for den digitale strategien i Fritzøe Nordic og sørge for digital utvikling på tvers av selskapene i Norge, Sverige og Danmark. Han har jobbet med digitalisering siden starten på 2000 for blant annet Telenor, og nå i det siste hatt det overordnede ansvaret for e-Commerce i Optimera.  

På spørsmålet til hvorfor Magnus Bakken tar steget til Fritzøe Engros svarer han:

—Selskapet er en veldig attraktiv arbeidsgiver! Jeg synes byggevaresektoren er spennende, med et stort potensial for videreutvikling, det gleder jeg meg til å ta fatt på.

Fakta:

Fritzøe Engros As er Norges ledende leverandør av trebaserte produkter og terrassematerialer av høy kvalitet til byggevarehandelen og til trebearbeidene industri. Med lager i Larvik og Åndalsnes leveres varer raskt over hele landet.

Fritzøe Engros AS eies av Treschow-Fritzøe og inngår i et markedsledende skandinavisk samarbeid, Fritzøe Nordic. Denne grupperingen består av Fritzøe Engros (NO), DLH (DK), CEOS AS (SE) og Ljungberg Fritzöe (SE), som sammenlagt omsetter for ca 3MRD NOK.