Norske Trevarer arrangerer ledersamling for kvinnenettverket hos Fritzøe Engros

Norske Trevarer har nylig etablert et nettverk for kvinner med lederstillinger i trevarebransjen og arrangerte i dag første samling i lokalene til Fritzøe Engros. Dette initiativet markerer en viktig milepæl for å fremme mangfold og styrke kvinner i lederposisjoner i bransjen.

Hos Fritzøe Engros var det Ole Schei Hansen, salgsdirektør for industri, som ønsket velkommen.

- Vi i Fritzøe Engros synes det er veldig hyggelig å få være vertskap for det nye ledernettverket, og dette er et flott tiltak. For oss er samarbeidet med Norske Trevarer viktig og vi ønsker å støtte oppunder de tiltakene som settes i gang.

- Et ønske om å samles

Daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer gleder seg over at kvinner har fått flere lederposisjoner i norske trevarebedrifter de siste årene, og har selv vært pådriver for å etablere ledernettverket.

- Vår første samling ble en stor suksess, med deltakelse fra hele landet. Det har tydeligvis vært et stort behov og ønske om å samles, og det gleder oss virkelig. Vi planlegger nå å arrangere fire årlige møter, hvorav to vil være digitale. Dette innledende møtet satte rammer for det videre arbeidet og vi hadde et par svært gode innledninger fra deltagere i nettverket om utfordringer og muligheter i hverdagen.

Under samlingen fikk deltagerne en omvisning i våre kontorlokaler, Showroom og lager som strekker seg over 25 000 kvadratmeter og huser 4500 artikler til enhver tid. Fritzøe Engros betjener omtrent 1000 industrikunder i Norge, hvor 70% av industriomsetningen kommer fra trevare- og innredningsbransjen.

Tine O. Fauskanger, miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros, presenterte vår bærekraftstrategi og våre fokusområder i dette arbeidet: kundereisen, menneskene og driften. Fritzøe Engros er Miljøfyrtårnsertifisert, og legger vekt på ansvarlig forvaltning av trevirke, med fokus på både FSC(R)- og PEFC-sertifisert tre.

Dagen ble avsluttet med et inspirasjonsforedrag fra Merete Stavik Berdal som er administrerende direktør i JOTRON AS.