Om samfunnsansvar og sertifiseringer

Med slagordet tre inn i fremtiden sier vi at Fritzøe Engros har ambisjoner om å forvalte produkter laget av en av naturens viktigste råvarer på en fremtidsrettet måte. For oss betyr fremtidsrettet blant annet at man retter fokus mot ansvarlighet.

Ansvarlighet rommer både økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter - de tre søylene som utgjør bærekraft. Vi har valgt å systematisere vår innsats ved å bygge opp systemer og rutiner etter anerkjente standarder. Ved å velge systemer hvor tredjepartssertifisering ligger til grunn sørger vi for at innsatsen jevnlig evalueres og kontrolleres av eksterne revisorer og sertifisører.

Vi i Fritzøe Engros er stolte av å inneha følgende sertifikater (les mer og se våre sertifikater ved å følge lenkene):

Fritzøe Engros har som mål å være det naturlige leverandørvalget for kunder i trebearbeidende industri og byggevarehandel som setter høye krav til miljø- og bærekraftaspekter ved sine produkter og samarbeidspartnere - også i fremtiden. For å oppnå dette skal vi fokusere på kundereisen, menneskene og driften. Vi skal: 

  • Gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode miljø- og bærekraftvalg
  • Skape arbeidsplasser av god kvalitet og være en pådriver for det samme i våre leverandørkjeder
  • Videreutvikle vår drift med bærekraft i fokus

Vi er også medlem av FSC Danmark, Grønt Punkt Norge, Grønn Byggallianse og deltar i Byggevarehandelens Miljøforum i regi av Virke.

FSC-C129170
PEFC/03-31-60